Regler og orientering for gæster på og ved laugets broer

 

 • Broerne er privatejede af medlemmerne i bådelauget.

 • Vi stiller broerne under publikums beskyttelse, og beder om at alle rydder op efter sig - og benytter skraldespandene.
  Undlad venligst at stille affald ved siden af spandene, hvis de er fyldt op - og tag i stedet dig affald med dig.

 • Al åben ild og grillning er forbudt på alle træbroer - og udvis venligst hensyn ved rygning,da cigaretskod kan antænde en brand.

 • Bådfortøjning er forbeholdt laugets medlemmer i hele havnen. Bådpladserne må udelukkende anvendes til pladsejerens båd.

 • Gæstende fritidsbåde kan frit fortøjre i max 4 timer ved yderbroen.
  Det bør ske ude gener, som f.eks støjende adfærd.
  Laugets medlemmer forbeholder sig ret til at bede en gæstende båd forlade yderbroen,
  såfremt øvrige regler ikke overholdes.

 • Kommerciel bådtrafik er forbudt fra yderbroen (f.eks. turbåde).

 • Badning samt solbadning på broerne er forbudt.
  Vi henviser til at badning ifølge havnereglementet i Københavns Havn er forbudt uden for havnebadene.

 • Gæster bedes vise særlige hensyn til bådejernes aktiviteter.

 

Maj 2014

Ovenstående er den samme information, som findes på bådelaugets opslagstavler ved broerne.


 

    
   


 


      Kontakt

Programmeret og hosted af nordicweb